Övergången till en digitalprocess behöver ske kontrollerat och i tydliga steg. Erfarenheten visar att det är klokt att börja med ett delområde och expandera i takt med kundernas efterfrågan och organisationens möjligheter. Det är angeläget att ha en realistisk tidsram. Viktigt är också att vara medveten om att digitalisering inte är en IT-fråga utan en ren ledningsfråga.

NÄR ÄR DET DAGS ATT KLIVA PÅ TÅGET?

I grund och botten är det här en fråga om överlevnad. Likaväl som den egna verksamheten utsätts för konkurrens från nya aktörer, nya marknader så ger den nya tekniken möjlighet att expandera på samma sätt. Några exempel på att något har skett eller håller på att ske:

  • Säljarna har svårt att hitta nya kundprospekts och tenderar då att spendera alltmer tid hos befintliga kunder och gräver där
  • Försäljningen stagnerar och säljprognoserna är osäkra
  • Nya aktörer dyker upp på marknaden, ibland med annorlunda affärsmodeller
  • Svårt att attrahera eller behålla kvalificerade säljare
  • När det traditionella sättet att nå ut med marknadsbudskap inte längre ger resultat

våra erbjudanden:

Inom Marketing Automation

Analys av nuläget avseende leadsgenerering samt hur kunderna skaffar sig information

Prova på marketing automation i form av en email-kampanj

Val av lämplig nivå och marketing automation-verktyg

Utarbeta strategier för "content" och sociala medier

Genomförande i form av konsultstöd eller helhetsåtagande.

Löpande analys och optimering

Inom säljutveckling

Analys av nuläge avseende säljarbetet med fokus på hur kunderna uppfattar det

Ta fram ny säljstrategi och säljprocess

Anpassa befintligt CRM system till säljprocessen

Alternativt stöd vid val av nytt CRM system

Coachning av säljorganisationen i det nya arbetssättet

Löpande förbättringsarbete

Inom sälj och marknadsföring

Konsultstöd för optimering av de nya arbetssätten för marknad och säljavdelning

Utarbeta gemensam strategi, processer och KPI’er

Mäta, analysera samt anpassa processen

Integrera Marketing Automation och CRM systemet

Livscykelhantering av processer och arbetssätt

Livscykelhantering av system