Det här är vi

Tillsammans har vi +50 års samlad erfarenhet av försäljning och marknadsföring

Vi är två seniora konsulter som tillsammans har en lång erfarenhet av försäljning och marknadsföring inom B2B.

Vi har primärt arbetat inom IT-branschen, men har även jobbat med att hjälpa många företag både inom handel och tillverkande industri att strukturera och förbättra både marknadsföring och försäljning. 

Det här gör vi

Vi fokuserar på att hjälpa våra kunder att digitalisera processerna för sälj och marknadsföring

De flesta processer inom ett företag, såsom ekonomi, logistik, tillverkning och inköp har idag väl strukturerade processer och metoder, men när man kommer till marknadsföring och försäljning set det normalt annorlunda ut.
Genom att även automatisera och strukturera dessa processer kan stora positiva effekter uppnås.

Vi på Sales Harmony fokuserar på att hjälpa mindre- och medelstora företag med att:

  • Välja rätt system för att digitalisera dessa processer (Marketing Automation och CRM)
  • Hjälpa våra kunder att implementera dessa system
  • Ta fram lämpligt "content" för att hjälpa kundernas kunder i deras köpprocess
  • Träna marknadsförare och säljare att använda de nya systemen och metoderna
  • Mäta och följa upp att målsättningar uppnås och helst överträffas

Vi vill gärna komma i kontakt med dig