Marketing Automation

60% AV ETT B2B-KÖP ÄR ”REDAN GJORT” INNAN MAN VILL HA KONTAKT MED EN LEVERANTÖR

Idag har potentiella kunder tröttnat på att få e-mail från obekanta företag (SPAM) och öppningsfrekvensen har sjunkit markant. Dessutom har komplexa säljprocesser inom B2B har blivit än mer komplexa och fler personer är involverade i ett köp.

Man upplever det som störande att banners poppar upp över allt (Banner blindness). Kunderna besöker i mindre utsträckning traditionella seminarier och andra events. Orsaken är tidsbrist och att det är enklare att vara med på s.k. Webbinarier. 

Samtidigt har ny teknik inom Internetvärlden gjort det möjligt att läsa av kundernas fotspår vilket har lett fram till utveckling av Marketing Automation.

System för Marketing Automation lagrar allt marknadsmaterial som behövs och gör detta tillgängligt för kunder och prospekts. Alla aktiviteter som personerna sedan gör, till exempel laddar ner pdf-broschyrer, tittar på webbvideo, anmäler sig till webbinarier, fyller i olika formulär, sätter systemet poäng på (s.k. Lead scoring). När en person har uppnått ex.vis 30 poäng bedömer systemet att man uppnått en tillräcklig köpmognad och en säljare tar lämpligtvis en kontakt för att träffa personen och hjälper den till ett köp.

Marketing Automation hjälper till med att:

 
Attrahera

Med olika metoder (inbound- och outbound marketing) attraherar man sin målgrupp på Internet att besöka ex.vis sin webbsida, eller en särskild s.k. landningssida.

Fånga

När man fått personen att besöka ex.vis en webbsida, erbjuder man attraktiv information som kan laddas ned i utbyte av att man lämnar ifrån sig sin e-post adress.

Utveckla

Genom att under lämpliga tidpunkter under köpprocessen förse olika personlighetstyper med anpassad information hjälper man kunden i deras köpprocess och bygger successivt ett förtroende för leverantören. Rätt information, i rätt tid och till rätt person.

Konvertera

Då kunden över tid ex.vis har besökt webben ett antal gånger, laddat ned olika typer av material, deltagit på ett webbinarium, har systemet över tid byggt upp en s.k. ”lead score” för personen. När den har uppnått ex.vis 30 poäng bedöms den som köpmogen och leadset konverteras från ett marknadslead till ett säljlead. Säljorganisationen tar nu över det ”heta” leadet och hjälper sedan till att driva affären i mål på ett strukturerat sätt.

Expandera

Håll tempot när du väl har gjort en ny affär. Det är viktigt att ta hand om kunden och se till så att de får valuta för vad de köpt. Detta kan man göra genom att systemet identifierat vad man köpt och förse dom med hjälpande information för att de snabbt ska kunna komma igång och bli framgångsrika. Detta lägger en bra grund till merförsäljning.

vårt erbjudande:

  • Analys av nuläget avseende leadsgenering samt hur kunderna skaffar sig information
  • Prova på marketing automation i form av en email-kampanj
  • Val av lämplig nivå och marketing automation-verktyg.
  • Utarbeta en ”contentstrategi”
  • Strategi för sociala medier
  • Genomförande i form av konsultstöd eller helhetsåtagande.
  • Löpande analys och optimering