Kunder

Sensys Gatso Group stukturerar försäljning och digitaliserar marknadsföringen

Vi arbetar tillsammans med Sales Harmony för att modernisera, strukturera och digitalisera våra processer inom försäljning och marknadsföring.  Vi har infört ett modern Sales Pipeline verktyg, Membrain, som hjälper vår säljorganisation att arbeta strukturerat och målinriktat och har ökat träffsäkerheten i våra prognoser.  Kundernas köpbeteende har väsentligt förändrats med Internets möjligheter och för att bättre kunna spegla nya köpmönster och hjälpa våra kunder i deras köpprocess inför vi nu även ett Marketing Automation system, ACT-ON. Systemet kommer även att hjälpa oss att öka vår marknadskännedom och generera flera affärsmöjligheter till vår internationella säljorganisation.

Sensys Gatso Group är en global leverantör av trafiksäkerhetslösningar och levererar system, mjukvara och tjänster främst för automatisk trafiksäkerhetskontroll. I Sverige är Trafikverket en kund som har infört hastighetskameror på utsatta vägsträckor vilket har lett till en minskning i skadade och döda i trafiken. Trafikverkets nollvision har på ett positivt sätt bidragit till att Sverige ett av de länder i världen med minst trafikdödade och skadade per capita.
Sensys Gatso Group är noterat på Nasdaq i Stockholm.

För mer information, kontakta:
Johan Frilund, EVP Corporate Development
+46 36 34 29 80
Läs mer om Sensys Gatso Group

Westermo Datakommunikation inför nya processer för att förbättra marknadsföring och försäljning

Vi på Westermo Sverige har tillsammans med Sales Harmony genomfört olika digitaliseringsprojekt inom marknadsföring och försäljning. B.la. genomför vi regelbundna Webbinarier som har blivit mycket populära. Vi har dessutom utfört ett antal digitala e-post kampanjer som har resulterat i många nya möten för våra säljare och där använder vi systemet eMarketeer.
Vår försäljning stöttas av ett modern Pipeline Management system, Membrain, som förbättrat vår säljeffektivitet och gett oss mer tillförlitliga prognoser.

Westermo designar och tillverkar datakommunikationsprodukter för verksamhetskritiska system i fysiskt påfrestande miljöer. Produkterna används i både infrastrukturapplikationer som transport, vattenförsörjning och energiproduktion samt i processindustrier som gruv -och råvaruframställning.

För mer information, kontakta:
Jan Hellgren, VD
021-548 08 72
Läs mer om Westermo

Rg19 digitaliserar sina marknadsföringsaktiviteter

Tillsammans med Sales Harmony har vi  bl.a. tagit fram Success Storys, producerat White Papers, produktblad, videofilmer och elektroniska nyhetsbrev. För att distribuera och följa upp  olika aktiviteter använder vi oss av Marketing Automation systemet, eMarketeer. Vi jobbar även flitigt i olika sociala medier (Twitter, LinkedIn) och har genomfört några olika Webbinarier. Detta har resulterat i flera nya leads och att vår marknadskännedom väsentligt har ökat inom våra viktigaste marknadssegment.

Rg19 erbjuder säkra IT lösningar som ger hög tillgänglighet till affärskritiska funktioner och leder kunden framåt genom unika lösningar som utvecklar både verksamheten och affären.

För mer information, kontakta:
Carina Norén, Marknadschef
08-55 55 39 00
Läs mer om Rg19