Sälj och marknadsföring i samklang

Hög tid att sluta arbeta som solister

Traditionellt har försäljnings- och marknadsavdelningen levt sina egna liv med sparsam strukturerad kontakt sinsemellan. Typiskt har marknadsavdelningen främst arbetat med produktblad, mässor och andra kundevent, tidningsannonsering, uppdatering av webben samt nyhetsbrev. De leads som kommer ut av detta är oftast okvalificerade med låg mätbarhet.

Försäljningsavdelningen å sin sida upplever att leadsen inte är av tillräckligt hög kvalitet och därför inte värda att agera på. Istället lägger säljarna tid på kalla samtal när det inte finns tillräckligt med nya affärsmöjligheter att ta tag i. Alternativt tillbringar säljarna för mycket tid med befintliga kunder.

Sälj och marknadsföring i samklang, vi kallar det Sales Harmony, har uppnåtts när sälj och marknadsföring sker i en gemensam process baserad på en gemensamt framtagen sälj- och marknadsföringsstrategi. Grunden för detta är att marketing automation finns på plats. Att den är kopplad till CRM/Pipelineverktyget och att man tillsammans löpande arbetar med förbättring av sin gemensamma process.

I den här organisationen ser marknad leadsgenerering som en huvuduppgift och tar löpande fram nya kvalificerade leads. Säljarna ger dessa leads hög prioritet och bearbetar de potentiella kunderna på ett strukturerat sätt. Tillsammans beslutar man om riktade kampanjer för olika segment. Försäljningsprognoserna har hög tillförlitlighet och fler affärer blir faktiskt genomförda.

 

vårt erbjudande:

Konsultstöd för optimering av de nya arbetssätten för marknad och säljavdelning

Utarbeta gemensam strategi, processer och KPI’er

Mäta, analysera samt anpassa processen

Integrera Marketing Automation och CRM systemet

Livscykelhantering av processer och arbetssätt

Livscykelhantering av system

 

Lär dig mer om fördelarna av att sälj och marknadssidan jobbar i samklang.