Säljutveckling

Utveckla säljförmågan och ta väl hand om dina leads

De flesta företag har genomgått olika säljutbildningar och etablerat en säljprocess. Utmaningen idag handlar mer om ändrade arbetssätt och samarbete med marknadssidan. I moderna företag sköts kvalificerad leadsgenerering av marknadsavdelningen vilket gör att säljorganisationen behöver hitta sin nya roll och fokusera där det ger störst utdelning.

På ett företag som har strukturerat sin försäljning, följer säljare och säljledning en gemensamt fastställd säljstrategi och säljprocess. Säljarna agerar proaktivt och använder sig av en metodik baserad på kundorienterad/värdebaserad försäljning. Till sin hjälp har de ett modernt IT-baserat CRM/Pipelineverktyg.

Säljledaren coachar kontinuerligt sina säljare och har regelbundna säljmöten med dem. Försäljningsavdelningen har gott anseende inom företaget och goda säljinsatser uppmärksammas och belönas. Det här är en organisation som har lätt att attrahera och behålla kvalificerade säljare.

När försäljningen drivs på ett strukturerat sätt så innebär det en möjlighet att väsentligt öka antalet nya affärer samt även förbättra marginalerna.

vårt erbjudande:

Analys av nuläge avseende säljarbetet med fokus på kundernas upplevelse

Ta fram ny säljstrategi och säljprocess

Anpassa befintligt CRM system till säljprocessen

Alternativt stöd vid val av nytt CRM system

Coachning av säljorganisationen i det nya arbetssättet

Löpande förbättringsarbete